Παιδική βαρηκοΐα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Παιδική βαρηκοΐα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ο παιδιατρικός ασθενής δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μικρός ενήλικας


Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη πως
τα παιδιά απλά είναι ενήλικες σε μικρότερο σώμα. Αυτό δεν ισχύει. Τα παιδιά, σε
όλα τα επίπεδα, αντιμετωπίζουν ανάγκες που δεν έχουν οι ενήλικες ενώ οι λύσεις
αυτών είναι πολύ πιο εξειδικευμένες. Έτσι και στο κομμάτι της αποκατάστασης της
βαρηκοΐας είναι σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν
ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα για τα παιδιά.

Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση είναι το κλειδί για την επιτυχία


Κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής μας,
τα παιδιά έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν λέξεις με τυχαίο τρόπο, δηλαδή απλά
μέσω της ακρόασης και όχι μέσω συστηματικής μάθησης. Σε περίπτωση ακόμα και
μικρού βαθμού βαρηκοΐας είναι πιθανό τα παιδιά να αντιμετωπίσουν καθυστέρηση
στην ανάπτυξη της ομιλίας καθώς δυσκολεύονται να σχηματίσουν το δικό τους
λεξιλόγιο μέσω της παραπάνω διαδικασίας. Είναι προφανές με βάση αυτό πως η
έγκαιρη διάγνωση και η ταυτόχρονα έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση θα θέσει τις
βάσεις ώστε η ομιλία και ο λόγος του παιδιού σας να αναπτυχθεί σωστά.

Σημάδια τα οποία πρέπει να σας κινητοποιήσουν και να επισκεφτείτε έναν
παιδοΩΡΛ


Κατά τα πρώτα στάδια της ζωής του
παιδιού, οι γονείς είναι σημαντικό να παρατηρούν τις αντιδράσεις και τις
συμπεριφορές του. Πολλές φορές υπάρχουν ενδείξεις που υποδηλώνουν απώλεια ακοής
και ο έγκαιρος εντοπισμός τους είναι κρίσιμος. Κατά τη βρεφική περίοδο αν
παρατηρήσετε ότι το παιδί σας δεν ανταποκρίνεται σε ήχους και δικά σας
καλέσματα ίσως θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν ειδικό παιδοΩΡΛ για να σας
κατευθύνει. Αν ένα παιδί μεγαλύτερης ηλικίας δυναμώνει αρκετά την ένταση της
τηλεόρασης ίσως είναι ένα σημάδι που θα πρέπει να μας θορυβήσει και να δώσουμε
μεγαλύτερη έμφαση. Επίσης, σε περίπτωση που ένα παιδί δυσκολεύεται να
ακολουθήσει εντολές και να κάνει κάτι που του ζητάμε ίσως να αντιμετωπίζει
κάποιο πρόβλημα ακοής. Σημαντικό είναι να έχουμε στο μυαλό μας πως ακόμα και
μια καθυστερημένη ανάπτυξη της ομιλίας ίσως αποτελεί ένα σημάδι απώλειας ακοής,
ακόμα και μικρού βαθμού η οποία όμως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και με
κατάλληλο τρόπο. Τέλος, τα παιδικά τραγούδια πάντα τραβούν την προσοχή των
παιδιών. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε πως το παιδί δεν δίνει σημασία σε
τέτοιους ήχους θα πρέπει να ζητήσετε τη γνώμη ενός ειδικού. Φυσικά όλα τα
παραπάνω δεν αποτελούν απόλυτες ενδείξεις ύπαρξης βαρηκοΐας, αλλά αν συμβαίνουν
σε τακτά χρονικά διαστήματα καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε έναν ειδικό
παιδοΩΡΛ.

Το παιδί μου πρέπει να βάλει ένα ή δύο ακουστικά βαρηκοΐας;


Στις  περιπτώσεις όπου υπάρχει αμφοτερόπλευρη (και
στα τα δύο αυτιά) απώλεια ακοής η χρήση δύο ακουστικών βαρηκοΐας είναι
μονόδρομος. Η αμφοτερόπλευρη σωστή ακοή έχει ως αποτέλεσμα πολλά οφέλη
ιδιαίτερα για το παιδί που βρίσκεται στην σημαντικότερη ηλικία για την ανάπτυξη
του λόγου. Αμφοτερόπλευρη ακοή οδηγεί σε σημαντικά καλύτερη κατανόηση ιδιαίτερα
σε θορυβώδη περιβάλλοντα, με βελτίωση μέχρι και 20%. Επίσης, με την εφαρμογή
δύο ακουστικών βαρηκοΐας επιτυγχάνεται καλύτερη, γρηγορότερη και ποιοτικότερη
ανάπτυξη της ομιλίας. Όταν δεν ενισχύονται και τα δύο αυτιά, δεν υπάρχει σωστή
και άμεση εντόπιση της κατεύθυνσης του ήχου (φαινόμενο ηχητικής σκιάς).Με
αμφοτερόπλευρη εφαρμογή εντός της σχολικής αίθουσας το παιδί ακούει καλύτερα
ανεξαρτήτως της θέσης του ως προς τη δασκάλα με αποτέλεσμα να συμμετέχει
ευκολότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ποιο είναι το σωστό ακουστικό για το παιδί μου;


Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα
παιδιά αποτελούν μια ειδική ομάδα και πρέπει να αντιμετωπίζονται με γνώμονα τις
ιδιαιτερότητές τους. Για το λόγο αυτό, διεθνείς οργανισμοί όπως οι American Academy of Audiology (AAA) και British Society of Audiology (BSA) έχουν ορίσει τις
προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα ακουστικά που απευθύνονται σε παιδιά. Ενδεικτικά
κάποιες από αυτές:

ü  Καθώς
το σχήμα και το μέγεθος του έξω ακουστικού πόρου στα παιδιά αλλάζει μέχρι και
την εφηβεία η επιλογή  οπισθοωτιαίου τύπου ακουστικό βαρηκοΐας (BTE) είναι απαραίτητη.   

ü  Για
μικρής ηλικίας παιδιά όπου υπάρχει κίνδυνος κατάποσης μικρών αντικειμένων
(ηλικία <36μηνών), η μπαταριοθήκη θα πρέπει να είναι ανθεκτική στις παραβιάσεις ώστε να μηδενίζετε η πιθανότητα εξαγωγής και κατάποσης της μπαταρίας

ü  Επιλέγουμε
ακουστικό συμβατό με σύστημα απευθείας μετάδοσης ήχου FM ή και wireless 2.4GHz για χρήση στη σχολική αίθουσα για βελτιστοποίηση της απόδοσης

Στο δίκτυο καταστημάτων ΕΥΗΚΟΟΝ μπορείτε να βρείτε ακουστικά που
πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και μπορούν να προσφέρουν στο παιδί σας όλα
τα απαραίτητα ηχητικά ερεθίσματα που χρειάζεται για την φυσιολογική ανάπτυξη
της ακοής του και της ομιλίας του. Φυσικά  το εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΥΗΚΟΟΝ είναι πάντα
δίπλα σας και μπορεί να σας κατευθύνει και να σας συμβουλέψει σχετικά με όλες
τις ανησυχίες που μπορεί να έχτε για το παιδί σας. 

Αναζήτηση

Καταστήματα