Επαγγέλματα υπεύθυνα για την απώλεια ακοής

Επαγγέλματα υπεύθυνα για την απώλεια ακοής

Οι επιλογές που κάνουμε στην επαγγελματική
μας ζωή καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και την ποιότητα της καθημερινότητάς μας. Σε
μερικά επαγγέλματα υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος βλάβης της φυσιολογικής
λειτουργίας της ακοής.

Μουσικοί/DJ/ Ηχολήπτες

Λόγω της συνεχούς τους έκθεσης σε υψηλές εντάσεις, όσοι
ασχολούνται με επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τη μουσική παρουσιάζουν πιο
συχνά προβλήματα με την ακοή τους.

Οδηγοί Αγώνων Ταχύτητας

Άλλο ένα επάγγελμα που η έκθεσή του σε έντονους και δυνατούς
θορύβους αυξάνει τον κίνδυνο να επηρεαστεί η ακοή τους λόγω συνθηκών εργασίας
είναι οι οδηγοί αγώνων ταχύτητας.

Προσωπικό Πίστας
Αεροδρομίου

Σίγουρα η πίστα του αεροδρομίου αποτελεί ένα εργασιακό
πλαίσιο με ιδιαίτερα αυξημένο θόρυβο. Οι απογειώσεις, οι προσγειώσεις, η κίνηση
σίγουρα επηρεάζουν και την ακοή του προσωπικού που εργάζεται στον χώρο.

Εργαζόμενοι στον
σιδηρόδρομο

Το ίδιο ισχύει και για όσους εργάζονται στον σιδηρόδρομο. Τα
τρένα χαρακτηρίζονται για τον έντονο ήχο που δημιουργούν. Η συνεχής έκθεσή τους
σε αυτό δε λειτουργεί υπέρ της καλής ακοής.

Μηχανικοί Αυτοκινήτων

Ιδιαίτερα θορυβώδες εργασιακό περιβάλλον συναντάμε και σε ένα
συνεργείο οχημάτων. Οι μηχανικοί αυτοκινήτων ανήκουν και αυτοί στην κατηγορία
των επαγγελματιών που η υγεία της ακοής τους επηρεάζεται από τον θόρυβο που
προκαλείται από τις συνθήκες εργασίας.

Εργαζόμενοι σε εργοτάξια

Και στα εργοτάξια, η ηχορύπανση μπορεί να πλήξει το ποσοστό
της ακοής όσων εργάζονται σε έναν τέτοιο χώρο.

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα επαγγέλματα όπου οι συνθήκες
τους μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα στην ακοή αλλά συναντάμε και άλλα τέτοια
όπως οι χειριστές χορτοκοπτικών ή ακόμα και οι εργαζόμενοι σε Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας.

Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε την υγεία των αυτιών μας.
Πόσο μάλλον οι επαγγελματίες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και
εκτίθενται συνεχόμενα σε υψηλούς και συνεχείς θορύβους.

Μην ξεχνάτε να τηρείτε
όλα τα απαραίτητα μέτρα:

·        
Προμηθευτείτε τον κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό

·        
Κάνετε σωστή ενημέρωση των εργαζομένων

·        
Εξοπλιστείτε με τεχνικά μέσα για τη μείωση του αερόφερτου
ή του στερεόφερτου θορύβου

·        
Υιοθετήστε προγράμματα συντήρησης του εξοπλισμού εργασίας

·        
Φροντίστε για την καλή οργάνωση της εργασίας

·        
Τοποθετήστε σήμανση στα κατάλληλα σημεία

Η
ομάδα της Ευήκοον.

Αναζήτηση

Καταστήματα