ΜΟΡΦΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ -ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Όταν ένα τμήμα του μηχανισμού ακοής δυσλειτουργεί,το αποτέλεσμα είναι η ελάττωση της ακουστικής ικανότητας, που ιατρικά ονομάζεται βαρηκοΐα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι βαρηκοΐας που πλήττουν το ένα ή και τα δύο αυτιά και,αναλόγως του τομέα που δυσλειτουργεί, χωρίζονται ως εξής:
 
  • Βαρηκοΐα Αγωγιμότητας :  Προκαλείται από βλάβη στο έξω ή μέσο αυτί. Τα ηχητικά κύματα εμποδίζονται,καθώς κινούνται μέσω του έξω ή μέσου αυτιού. Καθώς ο ήχος δεν μπορεί να μεταδοθεί αποτελεσματικά, η ηχητική ενέργεια που φθάνει στο έσω αυτί είναι αδύναμη ή χαμηλή. Η βαρηκοΐα αγωγιμότητας μπορεί να προκληθεί από μόλυνση, ύπαρξη σημαντικής ποσότητας σμήγματος εντός του ακουστικού πόρου, υγρό στο μέσο αυτί, βλάβη στα οστάρια του μέσου αυτιού, διάτρηση της τυμπανικής μεμβράνης ή ύπαρξη ξένου σώματος στον ακουστικό πόρο κτλ.
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

  • Νευροαισθητήριος Βαρηκοΐα: Προκαλείται από βλάβη στο έσω αυτί. Τα ηχητικά κύματα κινούνται κανονικά μέσω του έξω και μέσου αυτιού, ενώ το έσω αυτί αδυνατεί να μετατρέψει τις δονήσεις αυτές σε ηλεκτρικά σήματα ή να προωθήσει τα σήματα αυτά προς τον εγκέφαλο. Συνήθως εμφανίζεται και στα δυο αυτιά (αμφοτερόπλευρη βαρηκοΐα). Η νευροαισθητήρια βαρηκοΐα ανεξάρτητα από την αιτία που την προκάλεσε, αντιμετωπίζεται με ακουστικά βαρηκοΐας.
ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΣ

 

  • Μικτή Βαρηκοΐα: Προκαλείται από βλάβη τόσο στο έξω/ μέσω αυτί,όσο και στο έσω αυτί. Τυπικά, τα ηχητικά κύματα δεν μεταδίδονται αποτελεσματικά στο έσω αυτί, δεν ανιχνεύονται και δεν περνάνε στον εγκέφαλο. Γι’αυτό το λόγο, μια μικτή βαρηκοΐα αποτελεί συνήθως το συνδυασμό δύο προβλημάτων του μηχανισμού ακοής.
ΜΙΚΤΟΥ