Δωρεάν Τεχνικός έλεγχος- Καθαρισμός

Δωρεάν Τεχνικός έλεγχος- Καθαρισμός

Τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι ηλεκτρονικές ιατροτεχνολογικές συσκευές οι οποίες όπως είπαμε αποτελούνται από πολλά εξαρτήματα και χρειάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τεχνικό έλεγχο, ώστε να βεβαιώνεται η ορθή λειτουργία τους.

Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με τον τύπο των ακουστικών βαρηκοΐας και λαμβάνοντας υπόψιν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χρήστη, όπως π.χ. την αυξημένη παραγωγή κυψέλης στο αυτί, ο εξειδικευμένος ακοοπροθετιστής προτείνει ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πρέπει να ελέγχει και να συντηρεί τα ακουστικά βαρηκοΐας. Η διαδικασία αυτή παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ και συνεπώς δεν επιβαρύνει οικονομικά το χρήστη, ενώ στοχεύει στην απρόσκοπτη λειτουργία των ακουστικών βαρηκοΐας του, ώστε ο τελευταίος να λαμβάνει το μέγιστο όφελος από τη χρήση τους.

Αν έχετε ήδη ακουστικά βαρηκοΐας και δεν γνωρίζετε τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία συστήνεται ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος τους, μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματα της εταιρείας ΕΥΗΚΟΟΝ και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης θα σας  δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε.

Αναζήτηση

Καταστήματα