Επίσκεψη σε κέντρο ακοής ΕΥΗΚΟΟΝ

Επίσκεψη σε κέντρο ακοής ΕΥΗΚΟΟΝ

Στην εταιρεία ΕΥΗΚΟΟΝ δίνεται μέγιστη προτεραιότητα στην εξατομικευμένη και ανθρωποκεντρική προσέγγιση του καθενός ξεχωριστά. Όπως ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, έτσι και οι λύση που χρειάζεται πρέπει να είναι μοναδική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες που θα οδηγήσουν στο τελικό αποτέλεσμα.

Η λήψη ενός σύντομου ιστορικού σχετικά με το πότε εμφανίστηκε η βαρηκοΐα, αν και πότε επιδεινώθηκε και λοιπές άλλες πληροφορίες, μπορούν να δώσουν μια εικόνα για τη σοβαρότητα της βαρηκοΐας και τον τρόπο με τον οποίο τη βιώνει ο ίδιος ο βαρήκοος.

Η λεπτομερής επεξήγηση του τι ακριβώς δείχνει το ακοόγραμμα του ΩΡΛ ιατρού είναι επίσης σημαντική, ενώ η κατανόηση της ακοολογικής κατάστασης που βρίσκεται ο βαρήκοος από τον ίδιο, με την βοήθεια του έμπειρου ακοοπροθετιστή, είναι το πρώτο βήμα για την επίλυσή της.

Το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας, ώστε να αντιληφθεί άμεσα και στην πράξη ο ίδιος ο βαρήκοος το όφελος το οποίο θα έχει με αυτά, καθώς πραγματοποιούνται κάποιες δοκιμασίες, όπως π.χ. η ομιλητική ακοομετρία, οι οποίες θα αναδείξουν άμεσα το αποτέλεσμα που θα έχει ο βαρήκοος. Ακόμα και κατά την πρώτη αυτή εφαρμογή, γίνονται εξατομικευμένες ρυθμίσεις οι οποίες προσαρμόζονται στη βαρηκοΐα και τις ιδιαιτερότητες του κάθε χρήστη.

Κατόπιν προχωράμε στην επιλογή, δηλαδή το αν θα φορέσουμε ένα ή δύο ακουστικά, τι τύπου, τι έντασης κτλ., κάτι που θα αποφασιστεί βάσει συμβουλευτικής συζήτησης, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δοκιμών, καθώς και λοιπών γενικών και ειδικών πληροφοριών που θα μας παρέχει ο ειδικός σύμβουλός μας, βάσει της εικόνας της ακοής μας και του γενικότερου τρόπου ζωής μας.

Η λήψη του αποτυπώματος του έξω ακουστικού πόρου, θα μας δώσει επιπλέον πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να προτείνουμε στο χρήση την πιο σωστή λύση για την δική του περίπτωση και να αποφύγουμε ενδεχομένως μελλοντικά προβλήματα που πιθανώς να μας προκύπταν λόγω ανατομικών ιδιαιτεροτήτων κτλ.

Κατά την παράδοση των ακουστικών βαρηκοΐας, ο εξειδικευμένος ακοοπροθετιστής θα τα προσαρμόσει κατάλληλα και θα μας τα παραδώσει με μία πρώτη ρύθμιση, που να είναι ικανοποιητική για εμάς. Βασικό μέλημα κατά την αρχική ρύθμιση είναι πέραν του προφανούς της ορθής ακουστικής, να αισθάνεται άνετα ο χρήστης φορώντας τα, με ταυτόχρονη σαφή βελτίωση της ποιότητας του ήχου που προσλαμβάνει.

Είναι σημαντικό και προτείνεται στη δεύτερη ρύθμιση που θα ακολουθήσει μετά από ένα διάστημα -που θα υποδειχθεί από τον ειδικό- ο χρήστης να επισημάνει στον ειδικό ακοοπροθετιστή τυχόν παρατηρήσεις αλλά και απορίες του, που θα βοηθήσουν ώστε η ρύθμιση να πάρει την τελική της μορφή και να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι λογικό άλλωστε, για κάποιον που φοράει για πρώτη φορά ακουστικά βαρηκοΐας να μην έχει την ακουστική εμπειρία, ώστε να ζητήσει με σχετική ακρίβεια πιθανές μικροδιορθώσεις. Γι’ αυτό, καλό θα είναι κατά το πρώτο διάστημα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ρύθμισης να σημειώνουμε τις απορίες και τους προβληματισμούς μας, π.χ. σε ένα χαρτί, για να είμαστε έτοιμοι όταν αυτή θα πραγματοποιηθεί.

Συνοψίζοντας την επίσκεψή σας σε ένα κέντρο ακοής της εταιρείας ΕΥΗΚΟΟΝ είναι σημαντικό να τονιστεί η ολιστική και εξατομικευμένη προσέγγιση που απαιτείται για τον κάθε ένα ξεχωριστά, μιας και κάθε χρήστης είναι διαφορετικός από ακοολογική άποψη, καθώς και με διαφορετική ιεράρχηση των αναγκών του! Στα καταστήματα ΕΥΗΚΟΟΝ να είστε σίγουροι πως ένας εξειδικευμένος και άρτια εκπαιδευμένος ακοοπροθετιστής θα σας κατευθύνει στη σωστή λύση για εσάς, λαμβάνοντας υπόψιν τις δικές σας ανάγκες!

Αναζήτηση

Καταστήματα