ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το www.evikoon.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας ΕΥΗΚΟΟΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ Α.Ε. με έδρα το Χαλάνδρι (Λεωφ. Πεντέλης 25, τηλέφωνο επικοινωνίας 2106894836, email info@evikoon.gr)

Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας www.evikoon.gr συναινείτε με τους κάτωθι Όρους &Προϋποθέσεις Χρήσης, για αυτό σας προτρέπουμε πριν την περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα να συμβουλευτείτε τους Όρους Χρήσης που αναγράφονται παρακάτω:

 • Όροι
  • Η ΕΥΗΚΟΟΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις για το ηλεκτρονικό της κατάστημα, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε αλλαγή μέσα από την σελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Αποποίηση Ευθυνών
  • H EYHKOON AKOYΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ Α.Ε. στο πλαίσιο συναλλαγών στο ηλεκτρονικό της κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης των πελατών για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη προκύψει κατά την εκτέλεση της παραγγελίας τους , ή σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή καθυστέρησης της παραγγελίας για οποιοδήποτε λόγο.Η ΕΥΗΚΟΟΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ Α.Ε. δεν μπορεί να εγγυηθεί την διαθεσιμότητα των προϊόντων της στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώσει έγκαιρα τον πελάτη για την μη διαθεσιμότητα τους.Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.evikoon.gr παρέχει το περιεχόμενο (π.χ φωτογραφίες, πληροφορίες, ονόματα κλπ), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθονται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν».Η ΕΥΗΚΟΟΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ Α.Ε. δεν έχει ουδεμία ευθύνη αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 • Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα
  • Η ΕΥΗΚΟΟΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ Α.Ε. δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν τόσο την ταυτότητα και τις υπηρεσίες της ΕΥΗΚΟΟΝ όσο και των πληροφοριών που παρέχονται μέσα στο ηλεκτρονικό κατάστημά της www.evikoon.gr , με επιφύλαξη για τυχόν καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που προέκυψαν εκ παραδρομής ή ακούσια ή δεν μπορούσαν να προβλεφθούν.
 • Ευθύνη του Χρήστη
  • Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.evikoon.gr αποδέχονται ότι θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες, τα δεδομένα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα όπως ορίζει ο νόμος, και σε καμία περίπτωση να μην χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΥΗΚΟΟΝ για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό για την ΕΥΗΚΟΟΝ ή για τους χρήστες, που αποτελεί παραβίαση του απορρήτου οποιουδήποτε προσώπου, που δύναται να προσβάλει κοινωνικές αξίες ή ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με τον νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχει σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, που ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία και διατάξεις, που δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και που χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 • Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
  • Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.evikoon.gr , συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, σημάτων, τίτλων, εικόνων, κειμένων, προϊόντων, σχεδίων, γραφικών, κλπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΥΗΚΟΟΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ Α.Ε. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΥΗΚΟΟΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ Α.Ε. έχει λάβει άδεια χρήσης αποκλειστικά για της ανάγκες λειτουργίας του ηλεκτρονικού της καταστήματος.Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά, μεταπώληση ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό, ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΥΗΚΟΟΝ.Τα ονόματα, λογότυπα, εικόνες και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΥΗΚΟΟΝ και που αντιπροσωπεύουν την ΕΥΗΚΟΟΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ Α.Ε. , το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.evikoon.gr , τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της αποτελούν περιουσιακά στοιχεία και αποκλειστικά σήματα της ΕΥΗΚΟΟΝ , και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.Απαγορεύεται ρητά η χρήση τους από τρίτους.
 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
  • Kατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.evikoon.gr της ΕΥΗΚΟΟΝ θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε κάποια στοιχεία που σας αφορούν ( π.χ. ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κλπ.) προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας καθώς και η αποστολή της. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνεται κατά την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας αυτής και δεν επιτρέπεται η χρήση τους από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.evikoon.gr/politiki-prostasias-dedomenon/

Αναζήτηση

Καταστήματα