Ακοή

φάσεις της ακοής είναι οι εξής:

  1. Το πτερύγιο του αυτιού συλλέγει τα ηχητικά κύματα και τα οδηγεί στον έξω ακουστικό πόρο.
  2. Μέσω του ακουστικού πόρου τα ηχητικά κύματα μεταφέρονται στην τυμπανική μεμβράνη, δονώντας την.
  3. Τα οστάρια στο μέσο αυτί (σφύρα, άκμονας και αναβολέας) -που εφάπτονται στην τυμπανική μεμβράνη- ανιχνεύουν αυτές τις δονήσεις και παράλληλα τις ενισχύουν, όπου μέσω της κίνησής τους τις κατευθύνουν προς το Έσω αυτί.
  4. Οι δονήσεις περνούν στον κοχλία, θέτοντας τα υγρά του κοχλία σε κίνηση.
  5. Αυτό προκαλεί το μετασχηματισμό των ηχητικών κυμάτων σε ηλεκτρικά σήματα, από τα ειδικά τριχωτά κύτταρα που βρίσκονται μέσα στο όργανο του Corti, το βασικό αισθητήριο όργανο της ακοής.
  6. Το ακουστικό νεύρο ύστερα, μεταφέρει αυτούς τους ηλεκτρικούς παλμούς στον εγκέφαλο, όπου ο τελευταίος τους αντιλαμβάνεται ως ήχους.
Φάσεις της ακοής
Βαρηκοϊα

Βαρηκοΐα

Όταν ένα μέρος του μηχανισμού της ακοής δυσλειτουργεί, το αποτέλεσμα είναι η μείωση της ακουστικής οξύτητας, η οποία ονομάζεται βαρηκοΐα. Διακρίνουμε διάφορες μορφές βαρηκοΐας που πλήττουν το ένα ή και τα δύο αυτιά, και ανάλογα με το τμήμα του ακουστικού συστήματος που έχει πρόβλημα, χωρίζονται ως εξής:

Βαρηκοΐα Αγωγιμότητας

Εδώ υπάρχει βλάβη στο Έξω ή το Μέσο αυτί. Η μετάδοση της ηχητικής ενέργειας εμποδίζεται καθώς ταξιδεύει μέσω του Έξω ή του Μέσου αυτιού, με αποτέλεσμα να φτάνει εξασθενημένη στο Έσω αυτί. Οι αιτίες μπορεί να είναι διάφορες, όπως μια φλεγμονή, η απόφραξη του έξω ακουστικού πόρου από ξένο σώμα ή κυψελίδα, η ύπαρξη υγρού στο Μέσο αυτί, η διάτρηση του τυμπάνου, η δυσλειτουργία των οσταρίων κλπ.

Βαρηκοΐα Αγωγιμότητας
Νευροαισθητήριος Βαρηκοΐα

Νευροαισθητήριος Βαρηκοΐα

Εδώ υπάρχει βλάβη στο Έσω αυτί. Τα ηχητικά κύματα φτάνουν αναλλοίωτα στο Έσω αυτί όμως το τελευταίο αδυνατεί να μετατρέψει τις δονήσεις αυτές σε ηλεκτρικούς παλμούς ή να τους οδηγήσει προς τον εγκέφαλο. Συνήθως εμφανίζεται και στα δυο αυτιά. Η νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, ανεξάρτητα από την αιτία που την προκάλεσε, αντιμετωπίζεται με ακουστικά βαρηκοΐας.

Μικτή Βαρηκοΐα

Εδώ συνυπάρχει βλάβη τόσο στο Έξω/Μέσο αυτί, όσο και στο Έσω αυτί.

Μικτή Βαρηκοΐα

Αναζήτηση

Καταστήματα